Ratsastusterapia

rt.png

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Se tukee yksilöllisesti asiakkaan suunnitelmallista kokonaiskuntoutusta. Ratsastusterapeutti-SRT Sanna Järvelä on peruskoulutukseltaan fysioterapeutti, joten terapiassa painottuvat motoriset tavoitteet.

Liikevuorovaikutus on ratsastusterapiassa keskeinen tekijä. Se vaikuttaa tunto-, tasapaino ja liikeaistijärjestelmien kautta vahvistaen kehotietoisuutta, joka on perustana sekä motoriselle että psyykkiselle kehitykselle.Toimiminen hevosen kanssa antaa itsetuntoa vahvistavia kokemuksia tukien näin kuntoutuksen tavotteita, mitkä liittyvät aina kehon, mielen tai toiminnan parempaan hallintaan.

Käytössä on viisi ominaisuuksiltaan erilaista koulutettua terapiahevosta ja terapia-avustajia.

KENELLE?

Tarjoan ratsastusterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Pääasiallisena kielenä on suomi, tarvittaessa myös englanti ja ruotsi.
Esimerkiksi seuraaville potilasryhmille:

  • Neurologiset sairaudet
  • Liikunta- ja monivammaiset
  • Tules- ja reumaattiset sairaudet
  • Kehitysvammaiset
  • Kielen ja puheen häiriöt
  • Neuropsykiatriset häiriöt
  • Mielenterveyden häiriöt

Lisää tietoa palveluntarjoajasta ja tiloista sivujen kohdassa: ESITTELY. Terapiahevosemme on esitelty kohdassa hevoset, lisämainintoina: Käytetään ratsastusterapiassa.

Tallin taukotilassa on asiakaspalaute laatikko. Lisäksi on kansio josta löytyy Kela:n avoterapiastandardi ja rekisteriseloste sekä tietosuojaseloste. Yrityksellä on asianmukaiset turvallisuusasiakirjat ja pelastussuunnitelmat liitteineen.

Maksajatahoista voimassaoleva sopimus KELA:n ja Salon kaupungin terveydenhuollon kanssa.

Kela:n kuntoutuspäätökseen perustuva ratsastusterapia on kuntoutujalle maksutonta, etuudet maksaa Kela.

Mahdollista toteuttaa myös esim. eri sairaanhoitopiirien ja vakutuusyhtiöiden kautta.

Yhteistyökumppanina on ratsastusterapeutti-SRT, fysioterapeutti Anne Rokka.

Soita ja tiedustele tarkemmin,
parhaiten tavoitat pe klo 9-11
044-7229320 / Sanna Järvelä

rt20logo.jpgsft_varillinen.png

rt_copy.png

Terapiatiimissä Siru, Sanna, Victor, Allu, Essi, Liina, Anne ja Trotina.